Hledáme statečné osoby, kteří se nebojí pomoci druhým. Připojte se k našim lidem dobré vůle.
Druhá aktivita, ve spolupráci s Polskem s názvem The youth worker of the future, se uskutečnila o víkendu 17. až 19. června a proběhla v Olomouci.
Olomoucký kraj a Maltézská pomoc realizují veřejnou zakázku Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace.
Přijďte s námi oslavit již tradiční poutí na Svatý Kopeček 20. výročí od založení Maltézské pomoci v Česku. Sejdeme se 7. června v odpoledních hodinách.
Hledáme dobrovolníka pro dítě, které potřebuje pomoci s doučováním z matematiky.
Už více jak rok se potýká celá společnost s pandemií COVID-19, která s sebou přinesla řadu nových výzev a obtíží, s nimiž se musí celá společnost vyrovnávat.