V sobotu 31.1.2015 proběhl druhý běh vzdělávacího kurzu, který byl zaměřen na vymezení vztahu pomáhající-klient, definici rolí, hranice pomoci, asertivní chování, typologii klientů a mnoho dalšího.

Průběžným vzděláváním zvyšujeme dovednosti našich pracovnic a zvyšujeme kvalitu našich služeb. Děkujeme panu Mgr. Kolářovi za příjemné vedení kurzu.

 

(LuB)