Dnes se v olomouckém kostele sv. Kateřiny konala slavnostní mše svatá ke cti sv. Anděly Merici (zakladatelky Řádu sv. Voršily), kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner.

V závěru bohoslužby obdržela Maltézská pomoc od žáků Základní školy sv. Voršily v Olomouci poukaz na 6.800 Kč, tedy 1/3 výtěžku z Voršilského jarmarku, který se konal 11. 12. 2014.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc tímto děkuje za štědrost a spolupráci jak žákům, tak jejich rodičům, vedení a zaměstnancům školy a rovněž sestrám z řádu sv. Voršily. Velmi si ceníme této již tradiční podpory, stejně jako pravidelné účasti školy v humanitární nefinanční sbírce „Zkuste udělat zázrak – Staňte se Mikulášem“.

Dar, který jsme obdrželi, pomůže zejména sociálně slabým rodinám, např. aby Maltézská pomoc mohla pro děti z těchto rodin uspořádat letní tábor.

 

Pracovníci Maltézské pomoci, o. p. s., Centra Olomouc