V pondělí 30.3. proběhlo metodické setkání koordinátorů osobní asistence Maltézské pomoci. Začátek provázela společná modlitba maltézských pomocných organizací.

Výsledkem společného setkání bylo sjednocení dokumentů a postupů služby napříč všemi centry. Kolegové a kolegyně si v živé diskusi vyměnili své zkušenosti  jak v komunikaci s uživateli a rodinami seniorů při sjednávání a v průběhu služby osobní asistence, tak i dobrou praxi při spolupráci s asistentkami a při zpracovávání dokumentace. Koordinátoři si sdělili odlišnosti při zkušenosti s ditribucí letáků při šíření povědomí o službě a o vhodných praktikách při prezentaci jak organizace, tak osobní asistence samotné.

Následovat budou další obohacující setkání, jejichž obsahem bude předávání zkušeností našich pracovníků s případovou prací s klienty či s dalšími aktuálními tématy.

 

(KaH)