Ve dnech 20. – 24. května proběhl v Olomouci první ze čtyř studijních pobytů projektu „Skillful youth worker: the best motivation for your volunteers“. Tento projekt pořádá česká Maltézská pomoc ve spolupráci s organizacemi Maltézské pomoci v Albánii, Rumunsku a Ukrajině. Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

Během čtyř pětidenních studijních pobytů (v každé partnerské zemi jeden) se setkávají maltézští koordinátoři mladých dobrovolníků a předávají si své zkušenosti, postřehy a podněty. Výsledkem setkání bude „toolbox“, tedy jakási příručka pro koordinátory mladých dobrovolníků.

Setkání v Olomouci bylo jednak seznamovací, ale zároveň se podařilo vytvořit koncepci „toolboxu“, ze které se bude vycházet při dalších studijních pobytech. Během setkání se účastníci projektu seznámili se sociálními službami a dobrovolnickými projekty olomoucké Maltézské pomoci a také se zúčastnili dvou exkurzí – v Hospici na Svatém Kopečku a ve středisku Samaritán pro lidi bez domova (obě zařízení provozuje Charita ČR). Prostor byl věnován i odpočinku a kulturnímu programu (česká kuchyně, jazz, prohlídka města, výstup na věž katedrály sv. Václava).

Studijní pobyt proběhl k radosti organizátorů bez větších komplikací a pro všechny zúčastněné byl velkou zkušeností a obohacením. Nyní nezbývá než se již pomalu chystat na druhý studijní pobyt, který proběhne počátkem června v Albánii.