Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. Dozvíte se tak nejen, v čem spočívá jejich náplň a jak se jim v 1. pololetí 2017 dařilo, ale i to, kolik mají klientů či dobrovolníků. Jako první se nám představují:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Klienty této služby jsou rodiny žijící na území Olomouce a okolí, které vychovávají nezaopatřené děti do 18 let věku a jsou ohrožené sociálním vyloučením z důvodu tělesného postižení/dlouhodobé nemoci některého z členů rodiny, dále z důvodu špatné sociální situace, v neposlední řadě se jedná o rodiny v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Mezi nejčastější zakázky těchto rodin patřilo v daném období vyřizování dávek (informování, na jakou dávku mají nárok, pomoc se sehnáním a vypsáním žádostí a všech příloh, doprovod na úřady), hledání vhodného bydlení (naučení a pomoc kde a jak vyhledávat, obtelefonování ubytoven – poučení o jejich úskalích, kontaktování azylových domů, vysvětlení rozdílů nájem x podnájem, spolupráce s nadacemi, …), velmi častou dílčí zakázkou je zlepšení špatného školního prospěchu dětí, kdy se dětem snažíme pomoci najít systém v učení, naučit je i rodiče, jak by příprava na vyučování měla probíhat.

Za první pololetí tohoto roku jsme měli 52 klientských rodin, u kterých proběhlo 1259 intervencí, 935 kontaktů, pracovnice dané služby strávily na cestě za klienty 161 hodin.

 

(MaZ)