Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. Dozvíte se tak nejen, v čem spočívá jejich náplň a jak se jim v 1. pololetí 2017 dařilo, ale i to, kolik mají klientů či dobrovolníků. Jako druhé se nám představuje:

Doprovázení pěstounských rodin

V rámci této služby uzavírá Maltézská pomoc, o.p.s., Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími (pěstouny a poručníky), kteří mají ve své dlouhodobé péči svěřené nezletilé dítě.

Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který s danou rodinou spolupracuje a pomáhá rodině, aby probíhala péče o dítě/děti co nejlépe a byly naplněny všechny zákonné povinnosti, které osobám pečujícím z dohody vyplývají.

V této službě je nejdůležitější součástí práce sdílení a reflexe průběhu péče, dále pomoc s případnými výchovnými problémy, s kontaktem s biologickými rodiči a u rodin, kde jsou pěstouni zároveň prarodiči svěřených dětí (82% našich pěstounských rodin), snaha pomoci nalézt rovnováhu mezi rolí vychovávajícího a prarodiče.

Za období leden – červen 2017 byla uzavřena Dohoda o výkonu PP s 34 rodinami, u kterých proběhlo 703 intervencí, 483 kontaktů, a pracovnice strávily na cestě za klienty 99 hodin. Pro osoby pečující Maltézská pomoc v daném období uspořádala 3 vzdělávací kurzy.

Pro klienty daných služeb pro rodiny bylo uspořádáno 5 společných setkání, při kterých mají rodiny možnost sdílení, poznávaní nových rodin, které mají podobné starosti, pro mnohé je to příležitost, jak trávit s dětmi aktivně čas, podívat se na nová místa… 

Setkání 2017: Žonglérská show, Seznámení s canisterapii, Velikonoční tvoření, Návštěva ZOO Olomouc, Opékání na Kaprodromu

V době jarních prázdnin uspořádala Maltézská pomoc pro klientské děti pětidenní pobyt v Ekocentru Rychleby poblíž města Javorník. Pobytu se zúčastnilo 15 dětí. Celý program se nesl v duchu sportu a spolupráce, schovaným pod názvem Zimní olympijské hry.

 

(MaZ)