Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. Dozvíte se tak nejen, v čem spočívá jejich náplň a jak se jim v 1. pololetí 2017 dařilo, ale i to, kolik mají klientů či dobrovolníků. Jako třetí se nám představuje:

Osobní asistence

Sociální služba osobní asistence se zaměřuje na pomoc lidem potřebným, znevýhodněným, či těm, kteří nejsou sami schopni již určité věci ve svém životě zvládnout. Je poskytována převážně v přirozeném prostředí uživatele. Osobní asistence je déle době zaměřená pomoc, v níž se klade velký důraz na vztah uživatele a asistenta a jeho budování. Díky tomuto prvku může být služba efektivnější na místech, kde jiné služby úspěšné nejsou.

V rámci Centra Olomouc našich služeb nevíce využívají lidé seniorského věku. Poskytujeme ale též pomoc a podporu dětem ve věku od jednoho roku, lidem s dlouhodobým onemocněním, onkologicky nemocným, tělesně postiženým a osobám s mentálním postižením. Prostřednictvím individuálního plánování se snažíme společně s uživatelem zachytit a stanovit cíl služby, tak aby co nejlépe odpovídal potřebám uživatele. Tato očekávání a potřeby jsou komplexně mapovány, s ohledem na všechny dimenze člověka. Nejvíce využívaná je pomoc a podpora s úkony osobní hygieny, dále například sociální aktivizace, pomoc s péčí o domácnost, doprovázení a vyřizování rozličných záležitostí. Služba je od prvního května 2017 poskytována nepřetržitě.

V rámci našeho působení a zefektivňování poskytované služby se snažíme rozvíjet spolupráci i s dalšími organizacemi, sociálními i zdravotnickými, s úřady i s jinými službami, které fungují v rámci domácí péče.

 

Číselné údaje:

Počet uživatelů na začátku roku:       40 uživatelů

Počet uživatelů v polovině roku:        58 uživatelů

Počet hodin přímé péče:                   8242,5 hodin

 

(VáS)