Ve dnech 8. – 14. 7. 2017 se ve Velkých Karlovicích konal další ročník letního preventivně vzdělávacího pobytu pro děti vyrůstající v pěstounské péči či v rodinách ohrožených sociálním vyloučením, který pořádalo olomoucké centrum Maltézské pomoci o.p.s.

Tentokráte se pobyt nesl v pohádkovém duchu, kdy děti zažívaly nespočetná dobrodružství společně s Mimoni, překonávaly strach a rozvíjely svoji fantazii s Příšerkami s.r.o., Mikem Wazowskim a Jamesem Sullivanem, hledaly s Olafem ztracenou královnu Elzu, osvojovaly si galské dovednosti pod vedením Asterixe a Obelixe, asistovaly Oslíkovi při osvobozování Fiony, poznaly princův zámecký život a pomáhaly Popelce, aby se mohla dostavit včas na ples, jehož se nakonec rovněž účastnily aj.

Pestrý táborový program zahrnoval aktivity z nejrůznějších oblastí, ať už se jednalo o rozvoj sportovních dovedností, pozornosti, zručnosti, tvořivosti, hudebního, tanečního, či dramatického nadání, logického a strategického uvažování, tak i posilování spolupráce, komunikace a vlastní pozitivní identity. Děti si domů odvážely spoustu skvělých zážitků a vzpomínek, řadu vlastních výrobků, ale především nová, či upevněná přátelství.

Preventivně vzdělávacího programu se účastnilo 28 dětí (13 děvčat a 15 chlapců) ve věku 5 – 13 let z Olomouce a okolních obcí. Srdečné poděkování patří všem sponzorům, díky jejich podpoře se mohl tábor uskutečnit a stal se tak cenově dostupným i pro děti z rodin čelících finanční tísni. Jedná se o statutární město Olomouc, Nadaci J&T a Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost.

Fotografie z preventivně vzdělávacího pobytu naleznete zde.

(JaJ)