Pomoc rodinám v tíživé životní situaci, je hlavní náplní Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi spadající pod organizaci Maltézská pomoc. Pomáháme rodinám s dětmi z Olomouce, Přerova a z přilehlých obcí. 

Aktuálně se řada rodin ocitá v problematické situaci čelí hrozící ztrátě zaměstnání či bydlení, nebo řeší problémy s výchovou dětí. Je důležité, aby věděli, že nejsou sami a že je zde organizace, která jim zdarma nabídne pomocnou ruku a bude jim oporou a pomocníkem v překonávání těžkostí, kterým rodiče a děti čelí.

Pomoc mamince, která kvůli covidovým opatřením přišla o práci

Nedávno Maltézská pomoc pomohla např. mamince s dítětem v nouzi. Oslovila nás paní Alena, která se ocitla v situaci, kdy kvůli opatřením proti covidu přišla o práci. V nově nalezeném zaměstnání se však necítila dobře, čelila řadě komplikací, což se projevilo na jejím zdravotním stavu a ona se ocitla na neschopence. V této náročné chvíli ji také opustil její přítel. Paní Aleně se tedy zhroutil její dosavadní svět a zůstala se svou dcerkou na celou situaci sama. Z důvodu snížení příjmu rodiny začala hrozit paní Aleně ztráta bydlení a nedokončení insolvence, v které je zapojená. Pod tímto tlakem se u ní objevily psychické obtíže, musela bojovat s depresemi.

Nakonec se po radě své kamarádky rozhodla, že nás zkontaktuje a požádá o pomoc. Pracovnice, která začala s maminkou spolupracovat, pomohla paní Aleně zorientovat se ve své situaci, společně začaly hledat cesty, jak vyřešit jednotlivé obtíže. Finanční výpadek se podařilo pokrýt příspěvkem z nadací, čímž byla zažehnána ztráta bydlení. Rodina si sestavila finanční rozpočet, díky kterému nalezla místa, kde může ušetřit finance potřebné na pokrytí základních potřeb. Rodině byla také poskytnutá základní materiální pomoc v rámci Potravinové banky. Významnou pomocí byla samotná psychická podpora paní Aleny od sociální pracovnice. Ujištění, že se nejedná o neřešitelnou situaci, ale že existuje cesta zpět k lepšímu životu. Pracovnice pomohla také mamince zpracovat obavy a pocity výčitek, že si řekla o pomoc a nedokázala se postarat o rodinu sama. Paní Alena si začala také hledat aktivně novou, vhodnější práci.

„Díky úspěšnému kroku dopomoci k zajištění bydlení a stabilizace finanční situace rodiny se na nás maminka Alena obrátila i s dalšími problematickými momenty, které chce ve svém životě vyřešit. Vzešla z toho skvělá spolupráce. Maminka sama hovoří o tom, že díky naší spolupráci získala naději, že problémy mají řešení a je třeba je neodkládat, ale aktivně jednat hned při jejich vzniku,” popsala situaci sociální pracovnice Miroslava Francová.

Co vše Maltézská pomoc pro rodiny s dětmi do 18 let věku zdarma poskytuje

Finanční situace:

 • tvorba finančního rozpočtu rodiny
 • poradenství k sociálním dávkám
 • pomoc při vyřizování dávek, doprovody na úřady
 • základní dluhové poradenství
 • pomoc při řešení dlužného výživného
 • spolupráce s nadacemi

Bydlení 

 • pomoc při hledání vhodného nájmu
 • pomoc při komunikaci s majiteli bytů

Zaměstnání

 • sepsání životopisů
 • podpora při hledání zaměstnání

Poradenství 

 • pomoc ve zorientování se ve vlastní situaci
 • podpora klientů v jejich tíživé situaci
 • zprostředkování navazující odborné pomoci
 • pomoc při orientaci na internetu (nákupy, internetové bankovnictví aj.)

Vzdělávání a výchova dětí

 • pomoc s přestupem na jinou školu, vyřízením odkladu
 • pomoc při nastavování domácího režimu, hranic
 • podpora rodičů ve výchově a rozvoji dětí
 • pomoc s rozvojem dětí
 • pomoc dobrovolníka při trávení volného času dětí
 • pomoc dobrovolníků při zvládání domácí výuky

Vztahová podpora

 • podpora rodiny při upevňování vztahů
 • podpora zdravého fungování rodiny
 • posilování samostatnosti rodiny
 • video trénink interakcí
 • společné akce pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi usilují o zdravé fungování celé rodiny, zvláště o podporu zdravého vývoje dětí a jejich začleňování v přirozeném prostředí. Snažíme se rozvíjet schopnosti i samostatnost rodin, které se ocitly v tíživé situaci, a podporujeme upevnění fungujících sociálních a pracovních vztahů. Aktivizací rodičů i dětí cílíme na zvýšení jejich životních šancí, a to díky podpoře rozvoje jejich osobností, schopností a dovedností. Sociální služba též pomáhá při předcházení nesnadným situacím a konfliktům v rodinách. 

Potřebujete pomoci s nějakou oblastí, která zde byla zmíněna? Obraťte se na vedoucí služby Janu Jeklovou ([email protected], 731 626 113), která vaši situaci začne řešit spolu s týmem sociálních pracovnic Maltézské pomoci. Službu poskytujeme na Olomoucku, Přerovsku a Uherskohradišťsku.

Autor: Karel Čapka