Od pondělí  21. března do neděle 17. dubna se můžete setkat ve všech vozech MHD v Olomouci s propagačními plakáty osobní asistence, kterou Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc nabízí. Plakáty jsou rozmístěny po jednom kuse ve 125 vozech, z toho 54 tramvajích a 71 autobusech.

Pomocí, nejen této propagace, se snažíme zviditelnit služby naší osobní asistence. Tato služba je určena seniorů, osobám postiženým demencí a také dětem a osobám se zdravotním postižením. 

Realizace služby probíhá v domácnostech na základě předem určeného času a rozsahu. Služba zahrnuje kompletní pečovatelské úkony, předcházení pocitům samoty a opuštěnosti, pomoc při jednání s úřady a jinými osobami, doprovod na nákup, k lékaři, na kulturní akce, do kostela,…, a další záležitosti na základě domluvy.

Děkujeme statutárnímu městu Olomouc, Olomouckému kraji, Nadačnímu fondu AVAST a Nadaci Taťány Kuchařové: krása pomoci za podporu naší služby osobní asistence.

Kontakt: Mgr. Daniela Gajdošíková; tel.: 731 619 694, e-mail: [email protected].

Více informací naleznete na přiloženém letáku.

 

(MiH)