Dělo se toho opravdu hodně!  O tom svědčí jednak narůstající počet dobrovolníků a jednak hodin věnovaných klientům Maltézské pomoci, kterými jsou osamoceni senioři a osoby se zdravotním postižením.

 

Celkově se do činnosti zapojilo již přes 60 dobrovolníků.

Pro srovnání uvádíme fakta v několika číslech, které nás velice těší:

 

            Počet aktivních dobrovolníků za rok       Počet hodin věnovaných klientům

2013                          31                                                                  1 361

2014                          36                                                                  1 731

2015                          44                                                                  1 884

 

Velké díky patří všem, jejichž čas a ochota se skrývají za těmito „suchými“ statistickými údaji. Víme, že dobrovolnictví není vždy jednoduché a radostné, proto si o to více vážíme každé snahy i vytrvalosti, se kterou naši dobrovolníci k této činnosti přistupují.

 

Centrum MP Olomouc pravidelně na jaře a na podzim pořádá školení pro nové dobrovolníky, kterého se v roce 2015 zúčastnilo 10 nově zapojených dobrovolníků z MP Přerov. Náplní školení jsou různá témata, která pomáhají v komunikaci se seniory, s lidmi s různými zdravotními postiženími apod.

 

Svou činnost jsme také prezentovali na „Senior symposiu 2015“ dne 1. 10. 2015

v Městském domě v Přerově. Statutární město Přerov oslovilo naše centrum Maltézské pomoci, abychom informovali a přiblížili naši hlavní náplň účastníkům tohoto symposia, které je vždy hojně navštěvováno občany města Přerova.

Byli jsme potěšeni zájmem a také oceněním, kterého se nám zde dostalo a jsme rádi, že se Maltézská pomoc dostává do stále širšího povědomí veřejnosti v Přerově a okolí.

 

V měsíci červnu se konala tradiční pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. Po duchovním povzbuzení na mši svaté jsme se přesunuli na farní zahradu. Tam nás čekalo společné posezení a opékání s dobrovolníky z celého olomouckého regionu.

Společně strávený čas vnímáme jako výbornou příležitost ke sdílení radostí i strastí, které každého dobrovolníka při jeho činnosti potkávají.

 

A na závěr událost, která nás v roce 2015 potěšila nejvíce – cenu Křesadlo 2015 obdržela paní Božena z centra MP Přerov za dobrovolnictví v sociální oblasti.

Jak zní motto akce, jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Hodnotící komise složená ze zástupců neziskových organizací, veřejného sektoru, novinářů a veřejné správy vybírá z došlých návrhů z celého Olomouckého kraje. Slavnostní večer předávání ceny Křesadlo se uskutečnil 18. 12. 2015 v Arcibiskupském paláci v Olomouci a po předání cen následoval vánoční koncert Petry Janů za doprovodu klavíru. Paní Boženě gratulujeme!

 

Dobrovolníci jsou lidé se zájmem a chutí nabídnout svůj volný čas osamoceným lidem. Pokud máte zájem stát se také dobrovolníkem a věnovat asi hodinu týdně potřebným, čekáme na Vás v kanceláři Maltézské pomoci v Přerově každé úterý

v době od 16,00 – 17,00 hod na adrese Palackého 2833/17a, 750 02 Přerov 2 (budova centra Sonus). Můžete nás kontaktovat na tel. čísle 736 620 891 nebo

na mailové adrese: [email protected].

Podrobnější informace získáte na www.maltezskapomoc.cz

Jitka Bílková a Jitka Přidalová