Maltézská pomoc pořádá již po 24. Setkání vozíčkářů na Velehradě. Původně mezinárodní setkání se proměnilo v setkání klientů z České republiky, pravidelně však ještě přijíždí pár klientů z Německa. Setkání pro osoby na vozíčku a s dalším tělesným či mentálním postiženým započala na počátku nového milénia. Organizaci zajišťovala různá centra Maltézské pomoci, dříve primárně brněnské, většinu času má jej na starost olomoucké ve spolupráci s uherskohradišťským. Právě z Uherskohradišťska přichází nejvíce klientů ale i dobrovolníků.

Na letošní ročník přijelo přes 120 klientů, z čehož 60 z nich potřebovalo asistenci dobrovolníků Maltézské pomoci. Přes 60 dobrovolníků prošlo školením během 3. července. Naučili se, jak pečovat o člověka na vozíčku, jak rozumět jeho potřebám a jak zvládat případné krizové situace. Tentýž den odpoledne začali přijíždět první klienti, kteří byli rovnou přerozděleni dobrovolníkům.

Během 4. července na ně čekaly různé poutní aktivity, stánky, koncerty a bohoslužba a na závěr dne koncert Dnů lidí dobré vůle a následně táborák.

Poslední den setkání 5. července je slavnostním časem spojeným s bohoslužbou. V poledne čeká klienty slavnostní oběd a společné zakončení.

Autor: Karel Čapka