Na konci června jsme měli malé posezení s dobrovolníky, kteří pravidelně navštěvují pacienty v nemocnici Jeseník. Připojil se k nám také kaplan Kratochvíla, který má na starosti organizaci dobrovolníků v nemocnici. Společně jsme zhodnotili dosavadní působení dobrovolníků a naplánovali další akce. S radostí jsme konstatovali, že naše vánoční vystoupení mělo velký úspěch, a máme v plánu uspořádat koncert i na podzim.

Autor: Jana Švecová