Chvíli před Vánoci jsme 20. prosince spolu s dobrovolníky Maltézské pomoci Jeseník, navštívili jesenickou nemocnici. Tato návštěva byla uskutečněna ve spolupráci s panem kaplanem. Během naší obchůzky po pacientech jsme se zúčastnili vystoupení na třech odděleních: LDN, interně a chirurgii.

Naše vystoupení zahrnovalo hraní několika koled, včetně některých, které byly přidány na přání a původně nebyly v našem plánu. Dobrovolníci zahráli na klávesu a na kytaru a pacienti je odměnili potleskem. Ti, kterým to zdravotní stav dovolil, vyšli na chodbu, aby nás podpořili.

Tato zkušenost byla pro nás velmi odměňující a jsme vděční za možnost přinést radost a útěchu pacientům během během vánoční doby.

Autor: Jana Švecová