Popis služby

Služba začíná tím, že senior či někdo z jeho blízkých kontaktuje koordinátorku osobní asistence. Zájemce popíše situaci, v níž se nachází, a vše, s čím by on či jeho blízký potřeboval pomoci. Pokud nemá předem určitou představu o náplni a harmonogramu asistence, koordinátorka mu pomůže stanovit, jak a kdy by asistence měla probíhat. Koordinátoři vám rádi popíšou naši službu, zodpoví případné otázky a poskytnou základní sociální poradenství.

Když je vše domluveno a je zajištěna vhodná asistentka/asistent, následuje podpis smlouvy. Smlouva se podepisuje v místě, kde bude osobní asistence poskytována. Její nedílnou součástí je individuální plán péče, který nám umožňuje každému klientovi službu přizpůsobit takříkajíc „na míru“. Individuální potřeby každého klienta se liší a je jím přizpůsobena náplň osobní asistentce a její harmonogram.

V čem vám můžeme pomoci? Pomáháme s ranním vstáváním a večerním uléháním, hygienou a toaletou. Zajišťujeme bezpečný a spokojený den uživatele – aktivizaci, předčítání, procházky, doprovody. Chodíme nakupovat, vaříme a podáváme jídlo. Uklízíme a udržujeme běžný chod domácnosti. Zkrátka děláme všechno, s čím potřebuje daný člověk pomoci. Spolupracujeme s rodinou a můžeme se s ní střídat v péči. Vše je na domluvě.

Jaké jsou cíle služby?

Usilujeme o to, aby asistentka/asistent (či asistentky/asistenti), kteří za klientem dochází, docházeli/y dlouhodobě a pravidelně. Je pro nás důležitý jedinečný vztah mezi asistentkou/asistentem a klientem.

  • Finanční spoluúčast uživatele:
    Cena za hodinu osobní asistence je 135 Kč/ hodinu.
  • Cíle a specifika osobní asistence Maltézské pomoci:
    Jsme alternativou ústavní péče. Doma je doma. Nabízíme profesionální služby. Profesionalita pro nás znamená úctu ke klientovi, laskavost a řádně vykonanou službu.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a s respektem k jeho potřebám. Uživatel služby je rovnoprávným partnerem, podílí se na nastavení osobní asistence. Spolupracujeme s rodinou klienta při zajištění péče. Spokojenost klienta se službou je pro nás stěžejní. Snižujeme sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností. Chceme klienty podpořit ve spokojeném životě.

Kontakty

Při zájmu o službu osobní asistence kontaktuje sociální pracovnice.

Koordinátoři osobní asistence na vaše e-maily odpovídají obvykle do tří pracovních dnů. Telefonický kontakt je možný v pracovní dny mezi 9:30–15:00 hod.