Místo poskytování: Hlavní město Praha
Cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností

Popis realizace služby:
Služba začíná tím, že senior či někdo z jeho blízkých kontaktuje koordinátorku osobní asistence. Zájemce popíše situaci, v níž se nachází, a vše, s čím by on či jeho blízký potřeboval pomoci. Pokud nemá předem určitou představu o náplni a harmonogramu asistence, koordinátorka mu pomůže stanovit, jak a kdy by asistence měla probíhat. Koordinátoři Vám rádi popíšou naši službu, zodpoví případné otázky a poskytnou základní sociální poradenství.

Když je vše domluveno a je zajištěna vhodná asistentka/asistent, následuje podpis smlouvy. Smlouva se podepisuje v místě, kde bude osobní asistence poskytována. Její nedílnou součástí je individuální plán péče, který nám umožňuje každému klientovi službu přizpůsobit takříkajíc „na míru“. Individuální potřeby každého klienta se liší a je jím přizpůsobena náplň osobní asistentce a její harmonogram.

V čem Vám můžeme pomoci? Pomáháme s ranním vstáváním a večerním uléháním, hygienou a toaletou. Zajišťujeme bezpečný a spokojený den uživatele – aktivizaci, předčítání, procházky, doprovody. Chodíme nakupovat, vaříme a podáváme jídlo. Uklízíme a udržujeme běžný chod domácnosti. Zkrátka děláme všechno, s čím potřebuje daný člověk pomoci. Spolupracujeme s rodinou a můžeme se s ní střídat v péči. Vše je na domluvě.

Usilujeme o to, aby asistentka/asistent (či asistentky/asistenti), kteří za klientem dochází, docházeli/y dlouhodobě a pravidelně. Je pro nás důležitý jedinečný vztah mezi asistentkou/asistentem a klientem.

  • Finanční spoluúčast uživatele:
    Cena za hodinu osobní asistence je 130Kč/ hodinu.
  • Cíle a specifika osobní asistence Maltézské pomoci:
    Jsme alternativou ústavní péče. Doma je doma. Nabízíme profesionální služby. Profesionalita pro nás znamená úctu ke klientovi, laskavost a řádně vykonanou službu.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a s respektem k jeho potřebám. Uživatel služby je rovnoprávným partnerem, podílí se na nastavení osobní asistence. Spolupracujeme s rodinou klienta při zajištění péče. Spokojenost klienta se službou je pro nás stěžejní. Snižujeme sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností. Chceme klienty podpořit ve spokojeném životě.

Dokumenty

Kontakty

Koordinátoři osobní asistence na vaše e-maily odpovídají obvykle do tří pracovních dnů. Telefonický kontakt je možný v pracovní dny mezi 9.30 – 15.00 hod.

Soubory ke stažení