Pobočka Praha

Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
Naše kancelář se nachází ve 3. patře Velkopřevorského paláce, vchod je v levé zadní části nádvoří.


Vedoucí centra: Ing. Jiří Juda

jiri.juda@maltezskapomoc.cz

+420 736 620 809

Vedoucí služby osobní asistence a koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 6: Ruzyně, Liboc, Vokovice, Veleslavín, Suchdol, Lysolaje): Mgr. Kateřina Škrabanová

E-mail: katerina.skrabanova@maltezskapomoc.cz
Tel: 736 620 802

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 1, 2, 5, 7, 13): Bc. Veronika Juřicová

E-mail: veronika.juricova@maltezskapomoc.cz
Tel: 604 222 659

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 10, 15, Praha 6: Dejvice, Bubeneč, Střešovice, Břevnov):  Jiřina  Horáková, DiS.

E-mail: jirina.horakova@maltezskapomoc.cz
tel: 704 604 630

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 4): Eliška Zárybnická, DiS.

Pracovní doba:
Po, St, Pá:  09:00 – 15:00

E-mail: eliska.zarybnicka@maltezskapomoc.cz
Tel: 734 181 629

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 11, 12): Anna Třešňáková, DiS.
Pracovní doba:
Po, St, Pá:  09:00 – 15:00

E-mail: anna.tresnakova@maltezskapomoc.cz
Tel: 739 504 665

 

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 3, 8, 9, 14): Bc. Martina Stehlíková

Ë-mail: martina.stehlikova@maltezskapomoc.cz
Tel: 733 142 095

 

Koordinátor terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Bc. Barbora Deutschová


E-mail: lidevnouzi@maltezskapomoc.cz
Tel: 736 620 894

Terénní sociální pracovník programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Helena Lochmannová

Tel: 732 372 738
 

Sociální a pastorační asistentka terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Romana Kraleva

Tel: 605 228 160
 
 
Terénní sociální pracovnice programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Klára Vojtová, Dis.
 
Tel: 730 548 679
 
 
Terénní sociální pracovník programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Bc. Klára Kořenková
Tel: 731 641 048
 
 
Terénní sociální pracovnice programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Mgr. Olga Haisová

E-mail: olga.haisova@maltezskapomoc.cz
Tel: 731 641 407

 

Koordinátorka dobrovolnického programu „Adopce seniorů“: Mgr. Dita Rudolfová

E-mail: dita.rudolfova@maltezskapomoc.cz
Tel: 733 142 096

 

Administrativní pracovnice: Michaela Livinková

Tel: 733 614 663

Dlouhodobá pracovní nepřítomnost

Vedoucí centra: Mgr. Radka Vališková (mateřská dovolená)

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 4, 11, 12): Bc. Marie Bendová (mateřská dovolená)

Koordinátorka osobní asistence Katarína Hegyesy (pro Prahu 3, 8, 9, 14)