Centrum Praha

Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Naše kancelář se nachází ve 3. patře Velkopřevorského paláce, vchod je v levé zadní části nádvoří.

Pro informace o službě osobní asistence můžete kontaktovat naše koordinátorky pro konkrétní městské části Prahy – viz seznam níže.


Vedoucí centra: Andreas S. Weiser

736 620 807

andreas.weiser@maltezskapomoc.cz

Vedoucí služby osobní asistence, koordinátorka osobní asistence (Praha Praha 6 – Dejvice, Střešovice, Bubeneč, Hradčanská, Sedlec, Přední Kopanina, Lysolaje, Suchdol: Jiřina Horáková, DiS.

E-mail: jirina.horakova@maltezskapomoc.cz

tel: 704 604 630

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 5, 1, 7, 12, 13): Mgr. Marie Sobotová

E-mail: marie.sobotova@maltezskapomoc.cz
Tel: 604 222 659

 

Koordinátorka osobní asistence (pro Praha 6: Břevnov, Vokovice, Veleslavín, Ruzyně, Liboc, Petřiny): Eliška Zárybnická, DiS.

E-mail: eliska.zarybnicka@maltezskapomoc.cz

Tel: 734 181 629

 

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 4, 11): Anna Třešňáková, DiS.
 

E-mail: anna.tresnakova@maltezskapomoc.cz

Tel: 739 504 665

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 3, 8, 9, 14): Bc. Martina Stehlíková

E-mail: martina.stehlikova@maltezskapomoc.cz

Tel: 733 142 095

Koordinátorka osobní asistence (pro Prahu 2, 10, 15): Valérie Dámcová, DiS.

E-mail: valerie.damcova@maltezskapomoc.cz

Tel: 736 620 802

Koordinátor terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Mgr. Barbora Deutschová


E-mail: lidevnouzi@maltezskapomoc.cz
Tel: 736 620 894

 

Sociální a pastorační asistentka terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Romana Kraleva

 

Tel: 605 228 160
 
 
Terénní sociální pracovnice programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Klára Vojtová, Dis.
 
 
Tel: 730 548 679
 

Terénní sociální pracovnice programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Mgr. Klára Kořenková

Tel: 731 641 048
 
Terénní sociální pracovník programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Vladimír Eder, Dis.
 
Tel: 731 641 407
 
Terénní sociální pracovnice programu Pomoc lidem v sociální nouzi: Bc. Nela Pinkerová, DiS.

 

 
Tel: 732 372 738

 

Koordinátorka dobrovolnického programu „Adopce seniorů“: Bc. Marie Bendová

E-mail: marie.bendova@maltezskapomoc.cz

Tel: 733 142 096

 

Administrativní pracovnice: Michaela Livinková


E-mail: michaela.livinkova@maltezskapomoc.cz

Tel: 733 614 663
 

Dlouhodobá pracovní nepřítomnost

Vedoucí centra: Mgr. Radka Vališková (mateřská dovolená)

Koordinátorka osobní asistence Katarína Hegyesy

Koordinátorka osobní asistence: Mgr. Kateřina Škrabanová (mateřská dovolená)