Maltézská pomoc v Brně zve zájemce do dobrovolnického programu s názvem Adopce seniorů. Tento program sbližuje dobrovolníky se seniory, kteří jsou osamocení. Cílem nabízené dobrovolnické služby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Naší snahou je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím se umožnilo staršímu člověku, nemocnému nebo osobou se zdravotním postižením začleňování do společnosti.

Dobrovolníkem se může stát jakákoliv osoba starší 18 let, u které neexistuje záznam v rejstříku trestů. Taktéž se může přihlásit i osoba starší 15 let  se souhlasem zákonných zástupců. Zároveň je nezbytné, aby se jednalo o člověka zodpovědného, vstřícného, ochotného naslouchat a pomáhat druhým bez nároku na peněžitou či jinou odměnu. “Dobrovolníkem se můžete stát, pokud víte a jste přesvědčeni, že pomoc  druhým je ta správná cesta životem. Poté stačí člověku odhodlanost a víra, že právě Vaše společnost pomůže někomu překonat těžké období,” popisuje koordinátorka Markéta Pospíšilová.

Dobrovolník má mít za úkol docházet ke klientům, kterými jsou osoby bydlící ve svém vlastním zařízení, nebo v sociálních zařízeních. Primárně se jedná o seniory, které je třeba povzbudit, být jim nablízku a poskytnout jim tolik žádaný sociální kontakt, který jim zkvalitní prožívání stáří. Jakým způsobem zaujme a zabaví klienta je už čistě na uvážení dobrovolníka a vzájemné domluvě, ale běžnou činností je společný rozhovor, čtení, hraní her a společné sledování oblíbených pořadů.

Díky kontaktu dobrovolníka a seniora dochází k obohacování života obou zúčastněných, umožňuje smysluplně prožít volný čas, přináší nové zážitky a zkušenosti, učí novým dovednostem a schopnostem“ říká koordinátorka dobrovolníků Pospíšilová.

Dobrovolnický projekt „ adopce seniorů“ vznikl v roce 2008, s cílem zmírnit osamělost starých lidí. Realizuje se díky dobrovolníkům – lidem, kteří mají chuť pomáhat ve svém volném čase a docházejí jednou týdně na 2 hodiny za „ svým“ seniorem. Ozvěte se nám, pokud chcete pomáhat druhým, nebo pokud chcete, aby za Vámi docházel dobrovolník: [email protected], 736 620 810.

Autor: Markéta Pospíšilová