V poslední době Maltézská pomoc obdržela několik anonymních darů na naše projekty.

Všem dárcům děkujeme!

Dary Maltézské pomoci můžete zasílat na číslo účtu 178855778/0300. V případě zájmu Maltézská pomoc vystaví dárcům potvrzení o přijetí daru.

 

(MiŠ)