V poslední době Maltézská pomoc obdržela několik anonymních darů na naše projekty.