Centrum Otrokovice

Kontaktní den: úterý 16.00 do 17.00

náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice


Koordinátorka dobrovolníků

Mgr. Romana Rochovanská

E-mail: otrokovice@maltezskapomoc.cz

Tel:  737 589 644

 

Vedoucí centra

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

e-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz

tel: 736 620 804