Celkem osm ocenění Křesadlo bylo předáno dne 20. prosince 2017 v Arcibiskupském paláci v Olomouci celkem devíti dobrovolníkům. Mezi oceněnými byl i manželský pár, proto devět oceněných. V různých kategoriích převzali ocenění lidé, kteří svojí činností nezištně pomáhají druhým. V Olomouckém kraji realizuje sedmým rokem ocenění pro dobrovolníky Maltézská pomoc, o. p. s. Hlavním partnerem byl Olomoucký kraj.

(na fotografii zleva doprava)

  1. Valerie Rajnohová oceněná v kategorii zdravotnictví za její aktivity v dobrovolnickém centru JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s.​ Cenu jí předala docentka Tatiana Matulayová, vedoucí katedry křesťanské sociální práce na CMTF Univerzity Palackého.
  2. Miroslava Nováková oceněná v kategorii spolková činnost za její rozvoj kulturních akcí v obci Tučín. Cenu jí předal Martin Dostál, editor Českého Rozhlasu Olomouc, který je mediálním partnerem ceny Křesadlo.
  3. Božena Růžičková oceněná v kategorii děti, mládež a volnočasové aktivity v Luboši, kde doučuje děti a cvičí jógu ve svých 82 letech. Cenu jí předala Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí Olomouckého kraje.
  4. Jaromír Jordán oceněný v kategorii volnočasové aktivity, děti a mládež za jeho činnost v obci Střítež nad Ludinou, kde pořádá nespočet sportovních akcí a věnuje se dětem v jejich volném čase. Cenu mu předal zástupce ředitele Maltézské pomoci Michal Šimko.
  5. Radek Buryánek oceněný v kategorii dobrovolní hasiči, který již třináct let vede dobrovolně hasiče v Oseku nad Bečvou. Cenu mu předal JUDr. Hynek Pečinka, místopředseda Unie nestátních neziskových organizací.
  6. Kristina Hrozová oceněná v kategorii sociální služby za její neutuchající pomoc všem potřebným. Kromě péče o starou maminku a postiženou dceru vypomáhá na místní Charitě v Zábřehu. Cenu jí předal arcibiskup Msgr. Jan Graubner.
  7. Manželé Vaňákovi ocenění v kategorii ekologická činnost za jejich nepřeberné aktivity v Dubu nad Moravou, kde vedou skautský oddíl, uklízí místní prostranství a opravují poutní místo ve Staré Vodě. Cenu jim předal PhDr. Jiří Tošner, který je předsedou organizace Hestia, která je garantem udílení cen Křesadlo.
  8. Pavlína Boxanová (na obrázku dole) oceněná v kategorii sociální služby. I přes svůj hendikep každý týden v neděli dojíždí do Domu seniorů František v Náměšti na Hané, aby si s tamními klienty četla, povídala, hrála a celkově zpříjemňovala jejich chvíle. Cenu jí předal RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora.

Slavnostním večerem provázela moderátorka Marcela Kořenková, která provázela hosty celým slavnostním večerem. Po předání ocenění následoval koncert slovenského zpěváka a skladatele Vašo Patejdla, který během hodinového koncertu zahrál své autorské písně, například Po schodoch, Chlapčenský úsmev, Nepriznaná, Mláďata, Voda čo ma drží nad vodou, Čakám ťa láska či Vonavky dievcat. Koncert byl příjemným zpříjemněním předávání ocenění a mnoho lidí v Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce si s písničkářem Vašo Patejdlem zároveň zpívalo, a nakonec sklidil dlouze trvající potlesk. Na závěr večera byl po koncertě přichystán slavnostní raut.