Tolik potřebná sbírka potravin pro potřebné se bude opět konat v dubnu. V sobotu 22. dubna proběhne v prostorách Hypermarketu Albert Olympia v Olomouci již každoroční Sbírka potravin, kterou pořádá Potravinová banka v Olomouckém kraji ve spolupráci s Maltézskou pomocí Olomouc. Jedná se o sbírku trvanlivých potravin a základní hygieny, které pomohou rodičům samoživitelům, osamoceným seniorům či rodinám v náročných tíživých situacích.

Do sbírky se může zapojit kdokoli a to dvěma možnými způsoby. Buď přispěním trvanlivých potravin nebo základní hygieny v den konání sbírky na pomoc potřebným (potraviny a hygienu lze donést dobrovolníkům již zakoupené nebo je můžete koupit i přímo na místě v Hypermarketu Albert). Každý dar se počítá. Druhý způsob pomoci je zapojit se do sbírky jako dobrovolník. Ten bude darované potraviny vybírat, skladovat a informovat o sbírce kolemjdoucí a zájemce o sbírku. Dobrovolník na místě není nikdy sám, střídá se po 3 hodinových úsecích s ostatními dobrovolníky a k dispozici je stále na místě koordinátor dobrovolníků. Čím více dobrovolníků ale budeme mít, tím kratší časové úseky mohou dobrovolníci pomáhat.

Budeme rádi, pokud se do Sbírky potravin zapojíte. V případě zájmu nebo potřeby bližších informací prosím kontaktujte Kateřinu Adamcovou na telefonu 731 678 815 nebo na e-mail [email protected].

Autor: Kateřina Adamcová