Ve dnech 12. – 18. 7. 2014 jsme opět po roce uspořádali letní tábor pro děti z našich klientských rodin a z rodin ohrožených sociálním vyloučením na Olomoucku ve spolupráci s OSPOD. Přihlásily se především děti z pěstounských rodin.

Tábora se zúčastnilo 19 dětí (v počtu 12 chlapců a 7 děvčat). Nově jsme letos vyrazili dále od Olomouce a zavítali do krásného údolí v Ludvíkově uprostřed Jeseníků, kousek od Karlovy Studánky. Ubytováni jsme byli na turistické chatě u pana Minarčíka, který se o nás celou dobu pečlivě staral a zajišťoval veškeré potřebné záležitosti. Spolupráci s ním můžeme jen doporučit (tel: 728 707 429, [email protected]).

Táborová idea tohoto roku a s ní související program byl věnován zvykům a tradicím pohádkové vesničky Praludov, kterými nás provázela babička bylinkářka. Díky její pomoci jsme mohli cestovat časem a prožít všechna čtyři roční období, oslavit mnoho svátků a zkusit si různé zvyklosti a tradice. Začali jsme od Tří králů, přes výrobu karnevalových masek, pletení velikonoční pomlázky a zdobení perníčků, letní pouť až na Praděd, velkou sklizeň (olympiádu), sběr hub a poznávání okolí, výrobu vánočních ozdob, štědrovečerní večeři i s rozdáváním dárečků pod stromečkem. Rok utekl jako voda a my, bohatší o „praludovské poklady“, jsme se vrátili zase zpět do svých rodin.

Děkujeme všem, kteří nás (finančně, materiálně, svými dovednostmi, nápady, svou přítomností, modlitbou…) podpořili v tom, abychom tábor mohli zrealizovat. Z rozzářených očí nad novými objevy a radostných momentů ze společných chvil víme, že to stojí za to!

 

Andrea Holubcová