Maltézská pomoc v letošním roce již počtrnácté organizovala setkání vozíčkářů a zdravotní dozor v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Setkání vždy bylo a je snahou umožnit pobyt a účast na této akci všem lidem dobré vůle, tedy i osobám se zdravotním postižením. Celá akce se dá realizovat jen za přispění dobrovolníků, kteří jsou ochotní darovat svůj volný čas, ochotu a odhodlání. V letošním roce nám takto skvěle pomáhalo 92 dobrovolníků, kteří se věnovali devadesáti klientům, nicméně samotného setkání se zúčastnilo 120 účastníků z řad osob se zdravotním postižením. Akce se uskutečnila ve dnech 4. a 5. července, nicméně pro dobrovolníky začala již 2. 7. přípravným programem a starostí o klienty, kteří dorazili dříve. Setkání se od 3. 7. zúčastnili také vozíčkáři z Maďarska. A na Velehrad doputovali také vzácní hosté z Německa pod vedením tamního prezidenta Maltézské pomoci, Dr. Constantina von Brandenstein-Zeppelin.

Kromě poutní bohoslužby a samotného Mezinárodního setkání vozíčkářů měli účastníci příležitost zapojit se do nejrůznějších aktivit, které na Velehradě v těchto dnech probíhají (www.velehrad.eu), a samozřejmě být účastni také večerního koncertu Lidí dobré vůle.

Setkání letos moderovala paní Marcela Kořenková, jedna z prvních aktivních dobrovolnic a zdravotnic olomouckého centra Maltézské pomoci. Setkání poctili svou návštěvou také vzácní hosté Řádu maltézských rytířů: Johannes Lobkowicz a Fra. Karel Paar, dále hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák nebo také Jindřich Forejt, ředitel protokolu kanceláře prezidenta republiky a další hosté. Účastníky samozřejmě přišel pozdravit také ředitel Maltézské pomoci Ing. Jiří Juda a koordinátor celé akce Michal Umlauf.

Velký dík patří celému organizačnímu a přípravnému týmu této akce, všem dobrovolníkům, zdravotníkům a samozřejmě podporovatelům a sponzorům (hlavním sponzorem je projekt Čtení pomáhá a Ministerstvo vnitra ČR) tohoto krásného projektu.

 

(MiŠ)