Osobní asistence Olomouc Maltézská pomoc

Závěrem roku se vedoucí centra a koordinátoři osobní asistence setkávají s celým týmem osobních asistentů na tzv. interním vzdělávání. Je to prostor k dialogu s vedoucím centra Michalem Umlaufem, který informuje tým o aktualitách ve službě osobní asistence a je k dispozici pro zodpovězení dotazů. Druhá část vzdělávání byla tento rok zaměřená na administrativu v oblasti plánování rozpisů, vyplňování výkazů, přechodů a přejezdů mezi klienty, správné vyplnění formulářů aj.

Osobní asistence Olomouc Maltézská pomoc

Poslední část se věnovala tématům z Metodiky přímé péče. Byl ponechán prostor k dotazům. Na závěr byli všichni asistenti obdarováni malým dárkem. Interní vzdělávání bylo rozděleno z důvodu nepříznivé epidemiologické situace do tří skupin po 7 osobách.

Autor: Daniela Gajdošíková

Projekt podporuje

olomouc logo