VTI, Maltézská pomoc, videotrénink interakcí

Aktualizováno 22. listopadu

Děkujeme velice všem příznivcům a podporovatelům Maltézské pomoci! Podařilo se nám společně vybrat veškeré finanční prostředky a můžeme tak pořídit vše potřebné pro spuštění projektu nazvaného Video trénink interakcí (VTI). Spuštění projektu je zatím v přípravě, avšak potřebné vybavení jsme již nakoupili. Děkujeme dárcům za podporu.

 

Původní článek

Jelikož „jeden obraz vydá za tisíc slov“ rozhodli jsme se při aktivizování klientských rodin využít metodu Videotrénink interakcí (dále jen VTI). Proto prosíme naše příznivce o finanční poporu k rozběhnutí tohoto projektu.

„Videotrénink interakcí je metodou intervence, která je využívána při poruchách komunikace (zejména při poruchách interakce rodič – dítě, aj.) nebo jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem nastolit, posílit či obnovit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu nebo v daném sociálním/pomáhajícím systému. Metoda VTI je původně krátkodobou intenzivní formou pomoci v domácím prostředí rodiny, tedy přímo tam, kde problém vzniká. Je určena rodinám, které mají obtíže při výchově a vedení svých dětí nebo při každodenním kontaktu s nimi. VTI vychází z předpokladu, že pozitivní kontakt dítěte s rodiči nebo dalšími významnými osobami je pro vývoj dítěte klíčový,“ říká sociální pracovnice Maltézské pomoci Miroslava Francová.

V praxi funguje metoda VTI tak, že sociální pracovník (vyškolený v této metodě – videotrenér) pomocí videokamery zaznamená například komunikaci mezi matkou a dítětem. Jedná se o nahrávku z každodenního života rodiny, zaměřenou na situace, které daří (např. společná hra) a které se daří méně (např. příprava do školy).  Stopáž za jedno sezení má přibližně 20 – 30 minut záznamu, který pak videotrenér sestříhá na pět minut a vybere momenty, kde se vzájemná komunikace daří. Poté pracovník rodiči ukáže natočený videozáznam. Společně (sociální pracovník a rodič) při shlédnutí videozáznamu diskutují nad nahrávkou, popisují, jak komunikace v této konkrétní situaci probíhá, co rodiči v komunikaci funguje a co je potřeba dělat častěji. Tím, že rodič sleduje přímo své chování, jednání na videozáznamu je pro něj názornější a více vypovídající. Sociální pracovník ukazuje hlavně správné momenty při komunikaci s dítětem a motivuje tak rodiče k pozitivnímu kontaktu s dětmi při jejich výchově.

Poskytnutá finanční pomoc půjde na zakoupení všech elektronických věcí, které jsou ke spuštění projektu potřeba:

  • 11 500 Kč zrcadlovka (je nutná pro možnost připojení směrového mikrofonu)
  • 1 800 Kč směrový mikrofón ke kameře
  • 2 100 Kč externí HDD pro zálohu videí
  • 500 Kč SD karta 64 GB
  • 600 Kč stativ
  • Celkem: 16 500 Kč

Metodu videoréninku interakcí využijeme ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a v programu Doprovázení pěstounských rodin. Sociálně aktivizační služba je určena rodinám s dětmi se zdravotním postižením a rodinám nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Mezi základní činnosti vykonávané pracovnicemi sociální služby patří poskytování základního poradenství v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů a pomoc i podpora při řešení obtížných životních situací. Co je však nejvíce „narušené”, mnohdy velmi nefunkční, jsou právě mezilidské, rodinné vztahy a komunikace. Chceme proto nabídnout našim klientským rodinám možnost, aby mohli tuto důležitou oblast zlepšit, zkvalitnit. Tuto metodu lze stejně dobře využít i při službě Doprovázení pěstounských rodin, jako podpůrný prostředek při navazování vztahu mezi osobou pečující a dítětem.

Maltézská pomoc je obecně prospěšnou společností, která v České republice působí již více než patnáct let. Realizuje čtyři typy sociálních služeb a řadu dlouhodobých i jednorázových dobrovolnických aktivit. V olomouckém centru se věnujeme především ohroženým rodinám s dětmi, pěstounským rodinám, osobám se zdravotním postižením, osobám v tíživé sociální situaci a o seniorům. Nechceme, aby potřební lidé zůstali se svými problémy sami. Není nám to lhostejné, proto pomáháme.

Přispějte, prosím, na náš nový projekt.

Autor: Miroslava Francová