Ve dnech 25. 2. a 26. 2. 2014 proběhl v domově pro seniory ve Chválkovicích maškarní karneval.

Přišli i dobrovolníci Olomouckého centra Maltézské pomoci, aby přispěli svou pomocí k příjemné atmosféře. Všichni zúčastnění – senioři, personál domova i naši dobrovolníci se dobře bavili.

Všem dobrovolníkům moc děkujeme!

 

(MaZ)