Koncem loňského roku se uskutečnil v Olomouckém kraji již třetí ročník udílení ceny Křesadlo, která oceňuje osoby vykonávající dobrovolnickou činnost. Celou akci nejlépe charakterizuje její motto: „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Ročník 2013 předávání cen proběhl v pondělí 16. prosince v 19.00 hod. ve dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde byly osmi vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě funkčních, ručně zhotovených, křesadel. Po slavnostním udílení následoval koncert Marty Kubišové.

Mezi oceněnými byla také naše dobrovolnice Simona Vondráková, která se do dobrovolnické činnosti zapojila již v roce 2012. V současné době dochází pravidelně každý týden ke dvěma klientům Maltézské pomoci. Za aktivní zapojení Simoně veliceděkujeme a gratulujeme ke krásnému ocenění.

 

Za Maltézskou pomoc Jitka Bílková