V červnu 2013 byly obce Hořín a okolí postiženy devastující povodní. Celková škoda na majetku u cca 150 rodin byla vyčíslena na 50 mil Kč. Doposud dostali poškození občané podporu ve výši 7,87 mil Kč od státu, krajů, obcí a právnických a fyzických osob.

Maltézská pomoc, o.p.s. ve spolupráci s obcí Hořín  u Mělníka (se kterou již tradičně spolupracujeme) a německou Malteser Hilfsdienst e.V. vypracovala projekt pomoci postiženým povodněmi  v Hoříně a přilehlých obcích (Brozánky, Zelčín a Vrbno). V minulých dnech byl projekt schválen a Malteser Hilfdienst e.V. poskytla na pomoc celkem 2 milióny Kč.

Jeden milion je určen na přímou finanční pomoc postiženým. Výše finanční pomoci jednotlivým občanům byla stanovena po projednání se zastupitelstvem obce. Tato částka byla již odeslána na účty všem občanům, kteří dodali čísla svých účtů. Zbytek bude proplacen v hotovosti těm, kteří nemají účet v bankovním ústavu.

Druhý milion bude poskytnut formou věcných darů. Obecní úřad zjistil potřeby jednotlivých postižených rodin a budou nakoupeny desítky ledniček, praček myček a dalšího potřebného vybavení domácností. Na dodávku těchto přístrojů je vypsáno výběrové řízení.

Po rozdání pomoci bude v obci Hořín uspořádáno společné setkání dárců se starostou a pracovníky obecního úřadu, bez práce kterých by tuto pomoc ani nešlo zorganizovat.

Náš hlavní dík patří nezištné mezinárodní pomoci Malteser Hilfsdienst e.V. z Německa.

Podobně jsme pomáhali my zapůjčením  několika desítek vysoušečů při povodních do Maďarska a ještě před tím do Rumunska.

 

(MiŠ)