V červnu 2013 byly obce Hořín a okolí postiženy devastující povodní. Celková škoda na majetku u cca 150 rodin byla […]