Maltézská pomoc Olomouc se spolu se svými dalšími pobočkami v Olomouckém kraji zapojila do projektu projektu „Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace (dále jen „služby“) v rámci individuálního projektu „Podpora plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje“, registrační číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_006/0000208 (dále jen „projekt“), spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (dále jen „ESF“) a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OZP+“). Počátek zakázky je září 2023 a ukončení červen 2025.

Program si ve skoro dvouletém horizontu klade za cíl pomoci zviditelnit ve společnosti dobrovolnické aktivity, jak pomáhají společnosti a jak jsou přínosem pro druhé. Zároveň je snahou získat nové dobrovolníky, profesionalizovat koordinátory dobrovolníků, pomáhat v rozvoji dobrovolnických aktivit a poskytnout dalším organizacím. Též pro veřejnost konat akce podporující známost a zájem o dobrovolnictví.

Autor: Karel Čapka