Maltézská pomoc v České republice soucítí s oběťmi ničivého zemětřesení v Itálii. A protože nemůžeme poskytnou finanční podporů z dotačních peněz, které jsou vázané na konkrétní projekty, podpoříme potřebné zasažené zemětřesením částkou 22.000 Kč přímo z našich darů. Navíc nám dnes pan Pavel Rubeš věnoval na pomoc postiženým v Itálii 5.000 Kč. Obě částky zasíláme 30. srpna na účet maltézského The Global Fund for Forgotten People, který poskytuje finance italské Maltézské pomoci (CISOM), jež přímo na místě neštěstí zprostředkovává materiální pomoc.

Pakliže chcete oběti zemětřesení v Itálii také podpořit, můžete tak učinit skrze účet The Global Fund for Forgotten People: 

Hoare & Co, London
Bank sort code: 15-99-00
Account number: 27771340

IBAN: GB48 HOAB 1599 0027 7713 40