Maltézská pomoc v Olomouci nabízí služby osobní asistence již od roku 2010 a za tu dobu poskytla péči již více než 200 klientům.

Nejčastěji se na nás obrací rodiny pečující o nemohoucí seniory s  Parkinsonovou nemocí, demencí nebo po mozkové příhodě či s artrózou, dále rodiče dětí s postižením. V poslední době nás oslovují také lidé s onkologickým onemocněním a po chemoterapii. Naši asistenti dokážou i jim zajistit osobní hygienu na lůžku, naučí je zacházet s jejich kompenzačními pomůckami, umí být oporou na procházce nebo zajistí nákup, jaký si přejí. Udržují v pořádku byt, jsou na blízku, když si chtějí popovídat, umí naslouchat bolestem a trápením. Respektují, že se nachází v soukromé domácnosti, nevměšují se do domácích záležitostí a místních zvyklostí pokud nebrání výkonu jejich práce.

Úloha asistentů nachází v rodinách s onkologickými nemocnými zatím malé uplatnění zřejmě proto, že rodina nemocného nechce do svých problémů zapojovat neznámého člověka, i když je péče o těžce nemocného člověka velmi náročná a vyčerpávající. Pokud však rodina tuto bariéru překoná a spolupracovníka přijme, dochází díky načerpání nových sil pečující rodiny ke zklidnění, upevnění vztahů v celé rodině a k celkovému zlepšení kvality poskytované péče, někdy i ke zlepšení zdravotního stavu nemocného. Společným jmenovatelem pro naše služby je podpora soběstačnosti a možnosti zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Jsme tu i pro ty, kteří celodenně pečují o své blízké.

Osobní asistence vhodně doplňuje péči rodiny nebo domácí ošetřovatelské či hospicové péče nebo pečovatelské služby. Neváhejte nás kontaktovat na telefonu: Daniela Gajdošíková 736 619 694, Václav Skalický, tel: 731 633 746, email: [email protected]. Více na www.maltezskapomoc.cz.