Jako každý rok jsme se s dětmi z Dětského centra Ostrůvek vydali na výlet do Lesního baru. Výlet se uskutečnil 8. července, kdy jsme všichni doufali v krásné počasí. To se nám naštěstí splnilo.

Cestovali jsme s dobrovolníky a dětmi vlakem do Hanušovic a poté náhradní autobusovou dopravou do Horní Lipové. Cesta ze zastávky k Lesnímu baru je dlouhá asi 2,3 km. Je pravda, že některým dětem dělal výšlap větší problém, jelikož mají nízký věk. Každopádně jsme je všechny pochválili, protože do Lesního baru jsme došli statečně. Zde jsme si upekli špekáčky, pojedli a odpočinuli. Při hraní jsme využili les. Poté jsme vyrazili zpět na autobus. Cesta autobusem zpět byla náročnější, protože cestovalo mnoho lidí. Nakonec jsme zvládli i autobus a v Šumperku jsme byli co nevidět.

Děti si dle mého výlet moc užily, velmi malé děti si procvičili hrubou motoriku a i přes všechno ušly 5 km, za což jsem na ně pyšná. Cestu jsme si zkracovali zpíváním, hraní her a povídáním si. Jako koordinátorka dobrovolníků bych chtěla poděkovat Městu Šumperk, které se na daném projektui podílelí. Můj dík také patří vše zúčastněným dobrovolníkům.

Autorka Michaela Krejčí

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.