Výlet byl uspořádán pro děti z Dětského centra Ostrůvek v  Šumperku.