Maltézská pomoc v rámci projektu “Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.” reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995 zorganizovala dne 25.6.2021 odborný workshop pro nové nebo začínající koordinátory dobrovolníků z různých organizací v Olomouckém kraji s názvem Jak řídit a koordinovat dobrovolníky v sociálních službách.

Koordinátoři měli možnost seznámit se s problematikou dobrovolnictví v sociálních službách a také se zákonem o dobrovolnické službě. V dalším bloku byla představena náplň práce koordinátora a veškeré administrativní záležitosti, které souvisí s prací koordinátora a akreditovanými dobrovolnickými programy. Následně bylo popsáno nastavení příznivého prostředí pro výkon a rozvoj dobrovolnických aktivit z pozice přijímající/vysílající organizace, dobrovolníka a klienta.

V odpoledním bloku se lektorky zaměřily na charakteristiku dobrovolnické služby v pěstounských rodinách a v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Součástí dopoledního i odpoledního bloku byla práce ve skupině, kdy účastníci řešili modelové situace, které mohou nastat při práci s dobrovolníky. 

Účast byla hojná a atmosféra na workshopu poukazovala na velký zájem o rozšiřování znalostí v oblasti dobrovolnictví v sociálních službách. 

Autor: Michaela Krejčí