Oslovujeme empatické a komunikativní ženy, které by měly zájem patřit do našeho olomouckého týmu a chtěly by docházet do domácností seniorů, jejichž soběstačnost je již velmi omezena. Jedná se o pozici pracovnice v sociálních službách, osobní asistentku, která vykonává smluvené pečovatelské úkony v domácím prostředí uživatele. Práce vyžaduje nejen schopnost zajistit požadované úkony např. pomoci s osobní hygienou na lůžku, doprovod na smluvené místo, ale i být fyzicky oporou obtížně chodícím lidem či nabídnout trpělivé naslouchání např. osobám s demencí. Cílovou skupinou jsou i malé děti a mladí lidé s postižením. Vítaná je časová flexibilita, vzdělání a zkušenosti v oboru.

V případě zájmu kontaktuje vedoucí služby Mgr. Danielu Gajdošíkovou; tel.: 731 619 694, email: [email protected]