Od 1. září máme v Šumperku novou koordinátorku sl. Michaelu Vyhnálkovou. Míša se v dobrovolnictví pohybuje již od jeho počátků v říjnu roku 2010, tehdy ještě pod záštitou ADRY Prostějov. Věnovala se seniorům v šumperském Domově (nyní sociální služby pro seniory, p. o.) a pomáhala zakládat program pro děti z Dětského centra Ostrůvek, p. o. Aktivně pomáhala na většině setkání s dobrovolníky, účastnila se intervizí, výletů s dětmi, předávání osvědčení na koncertech pro dobrovolníky aj. Velmi si vážím její obětavosti a přátelské pomoci, kterou mi projevila v nelehké osobní situaci.

Míša je absolventkou Střední zdravotnické školy v Šumperku, ráda by si doplnila vzdělání v sociální pedagogice. Pro veřejnost bude v prostorách farního střediska k zastižení vždy sudý týden v úterý od 16:00 do 17:00.

Ráda bych své mladé nástupkyni popřála mnoho krásných a obohacujících zkušeností při práci s lidmi a zejména Boží požehnání do dobrého díla.

 

Aneta Svozilová