V menší Žateckém centrum se v prosinci uskutečnily dvě akce

Maltézská pomoc, centrum Žatec, všechny zva na Vánoční jarmark, kde proběhne prezentace naší obecně prospěšné společnosti.  Maltézská pomoc, […]

Naplňuje nás hlubokým vděkem, když můžeme našim klientům být oporou až do jejich posledních chvil.

Osobní asistence Pokračuje rostoucí zájem o naši službu. Vzhledem k rychlému růstu a nastavení financování v  Ústeckém kraji, který vychází při výpočtu dotací […]

Jsem příznivec krátkých a jasných textů, ale úkol vměstnat do dvou odstavců můj vztah k Maltézské pomoci, je opravdu výzvou a přinesl mi i řadu otázek.

Přečtěte si, jak se rozvíjely aktivity žateckého Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

Od čtvrtku 22.5. do 21.6. bude probíhat kampaň propagující službu osobní asistence na Žatecku.