Osobní asistence

Pokračuje rostoucí zájem o naši službu. Vzhledem k rychlému růstu a nastavení financování v  Ústeckém kraji, který vychází při výpočtu dotací z dat dva roky starých, se opět potýkáme s nedostatkem financí. Kraj i město Žatec je o tomto informován a očekáváme dofinancování. Na podzim budeme podávat žádost o navýšení kapacity úvazků pro přímou péči v síti.

Ústecký kraj se zapojil do ESF projektu Karty služeb. V současné chvíli probíhá připomínkování, kterého jsme se zúčastnili, protože jsme byli nominováni na reprezentaci za region Louny. Bohužel se jedná o nepraktický a byrokraticky náročný projekt, který nepřinese deklarovanou efektivitu a navíc pro nás bude znamenat navýšení administrativy o minimálně 150%.

 

 

Počet hodin přímé péče ( 1-5): 1 906

Počet klientů celkem: 28

Počet klientů aktuálně: 25

Počet asistentek: 6

 

 

 

V Praze, dne: 29. 6. 2017

Mgr. Theo Šimko

vedoucí centra Praha a Žatec