OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistence zažívá velký rozkvět. Za první pololetí roku 2016 jsme uzavřeli 11 nových smluv.

Většina klientů žije s rodinou, a tak potřebují pomoc jen na hodinu maximálně dvě, kdy se jedná o ranní nebo noční hygienu a sami již klienta nezvládají. Mezi další pravidelné činnosti patří: podání stravy – hlavně v poledne /teplé jídlo/ a poklizení bytu.

Rozsáhlejší asistenci vykonáváme u dvou klientů, ke kterým chodí asistentky 3x denně anebo na několik hodin denně, dle potřeby volna pro pečující osobu.

U dalšího klienta je nutné, aby měl asistenta již celý den, rodina si toto zajistila sestrou klienta, která šla do starobního důchodu. Neví ale, jak to bude dlouho zvládat takto náročnou péči, proto smlouvu neruší. Velmi pravděpodobně je důvodem omezení služeb nedostatek financí. 

Do týmu jsme přijali novou asistentku a další dvě máme vyškolené a připravené k nástupu, kdyby bylo potřeba

Supervize a vzdělávání asistentek

V měsíci únoru proběhla supervize a další proběhla v červnu.

V dubnu se pracovnice zúčastnili kurzu Základy komunikace s lidmi s demencí.

 

Počet asistentek: 5

Koordinátor služby: 1 ( DPČ)

Počet klientů za první pololetí: 19

Aktuální počet klientů: 18

Počet hodin přímé péče: 1809,25

 

Theo Šimko, vedoucí Centra