Přečtěte si, jak se rozvíjely dobrovolnické programy jesenického Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

Naše Centrum od ledna 2016 koordinuje Petra Lednická, která převzala tuto funkci po Janu Fukalovi. Vedoucím Centra nadále zůstává ThLic. Michal Umlauf z Olomouce.

Naši dobrovolníci se věnují klientům v rámci těchto programů:

 • Pomoc osamoceným seniorům a lidem zdravotně postiženým
  • zde navštěvují i nadále Centrum soc. služeb Jeseník a Pečovatelskou službu Jeseník (2 dobrovolníci) a nově od června i DPS Soužití Mikulovice (prozatím 1 dobrovolnice bez smlouvy a 1 zájemkyně)
  • celkově klientům věnovali 85,5 hod. svého volného času
 • Dobrovolnictví v nemocnicích a zdravotnických zařízeních
  • zde navštěvují Nemocnici Jeseník, kterou od letošního roku převzal pod svou správu Agel Ostrava
  • 3 dobrovolníci se zde věnovali na odd. LDN a částečně i interna celkem 70 pacientům v rozsahu asi 100 hod.
 • SAS programy pro děti, mládež a podporu rodiny
  • i nadále spolupracujeme s NZDM Čtyřlístek, ale prozatím zde dobrovolníci nedocházejí z důvodu změny vedení v zařízení – je potřeba projednat příp. nové podmínky

Dále se podařilo navázat kontakt s místními médii – měsíčníkem Naše město, který má na starosti p. Richard Kapustka a Kabelovou televizí Jeseník, kterou řídí Ing. Josef Anděl. Můžeme tak zdarma prezentovat i do budoucna naše aktivity, za což samozřejmě děkujeme. Zúčastnili jsme se v červnu také akce Týden sociálních služeb Jeseník, který pořádalo Město Jeseník, jmenovitě pí. Bohumila Ptáčková, které tímto také děkujeme. Koordinátorka se zúčastnila také 3 pracovních skupin v rámci Komunitního plánování a školení koordinátorů v Olomouci, které bylo spojeno s poutí na Sv. Kopeček. Byli jsme také s prezentací 3x ve výuce SŠ (HŠVP a OA Jeseník a Gymnázium Jeseník), stánek jsme měli i na MěÚ Jeseník v budově IPOS. V rámci programu Akademie III. věku jsme se představovali v klubu seniorů Jeseník, kde se nám podařilo oslovit jednu zájemkyni – nyní dobrovolnici.

O dobrovolníky mají zájem také v těchto organizacích, s nimiž možná v budoucnu zahájíme spolupráci – ÚSP Domov Sněženka Jeseník, Člověk v tísni Jeseník a ARPZPD v ČR Jiné děti Jeseník. Proto i nadále oslovujeme nové zájemce. Máte-li chuť pomáhat potřebným, či se chcete jen dozvědět o naší činnosti více, doporučujeme navštívit naše Centrum, které sídlí na ul. Palackého 179/8 v Jeseníku (budova fary naproti žlutého kostela), a to vždy v úterý od 16.00 do 17.00 hod. Případně se podívejte na náš web www.maltezskapomoc.cz, kde jsou veškeré kontakty a informace k dispozici.

Na setkání s Vámi se těší

 

Petra Lednická, koordinátorka Centra