V žateckém centru Maltézské pomoci funguje i v době pandemie služba osobní asistence, která pomáhá v péči v domácnosti o seniory a o osoby se […]
Vánoce, Vánoce přicházejí šťastné a veselé … Jako každý rok, tak i letos se sešly osobní asistentky centra Žatec, aby […]
V úterý 1. října se konal v žateckých papírnách 4. Ročník „Dne seniorů“ pod patronátem Komunitního plánování města Žatec. Pro […]
Osobní asistence: Počet aktivních asistentek: 8Počet aktivních klientů: 22Počet neaktivních klientů: 7Počet hodin v přímé péči: 3118,5Počet setkání: 2679 […]
V centru Žatec se prvního června konalo školení asistentek osobní asistence Maltézské pomoci. Jednalo se o Rehabilitační péči v podmínkách sociálních […]

V menší Žateckém centrum se v prosinci uskutečnily dvě akce

Maltézská pomoc, centrum Žatec, všechny zva na Vánoční jarmark, kde proběhne prezentace naší obecně prospěšné společnosti.  Maltézská pomoc, […]

Naplňuje nás hlubokým vděkem, když můžeme našim klientům být oporou až do jejich posledních chvil.