Prostějovská pobočka navázala na tradici olomouckého centra, které pro seniory pořádá přednášky z oblasti práva. Téma přednáší odborník z oblasti […]
„Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7), tento žalm dnes umožňuje i nám, abychom pochopili, kdo jsou skuteční chudí, […]
Pracovníci Maltézské pomoci navštívili 23. října Snoezelen Olomouc: Multismyslové relaxační centrum. Tamní lektorka představila metodu Snoezelen a seznámila je s tím, […]
Magistrát města Přerova každoročně pořádá akci Senior symposium, která se vždy těší velkému zájmu seniorů. Také přerovská pobočka […]
Na začátku října proběhla oslava 15letého výročí působení Domova pro seniory v Přerově. Ředitelka přivítala zastupitele Města Přerova, pana […]
Dvakrát ročně se koordinátoři ze všech center Maltézské pomoci společně setkávají s metodikem osobní asistence a diskutují o kvalitě poskytované služby […]
Nové kontaktní místo pro seniory, tzv. Senior Point, vznikl v prostorách Klubu pro seniory v Pavelčákově ulici. Bude sloužit jako informační […]
Ve všech větších supermarketech v Olomouci budou mít zákazníci během jednoho dne možnost při svých nákupech přihodit do košíku potravinu […]
Přinášíme příběh o pražské koordinátorce osobní asistence a nyní dobrovolníků v Maltézské pomoci v Praze Marii Bendové. „Na základní škole jsem uvažovala […]