Moje rodina je to nejcennější, co mě v mém životě potkalo. I když jsme se rodinou stali pro někoho tak […]
Osobní asistentky mělnického centra projevily začátkem letošního roku zájem o vzdělávací kurzy na témata týkající se paliativní péče a prakticky […]
V polovině května se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání ředitelů partnerských organizací zřízených Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů […]
Na konci dubna jsme se ráno vydali s dětmi z Ostrůvku opět navštívit Vesmírnou hernu v muzeum Šumperku. Muzejíčko, kde se […]
Pohybové aktivity ve vyšším věku bývají mnohdy spojovány s určitými riziky. Senioři mají strach z pádu, a proto se tělesné aktivitě […]
Ve čtvrtek 25. dubna jsme pro zájemce o dobrovolnictví uspořádali na Centru Sonus v Přerově Odpoledne otevřených dveří Maltézské pomoci v Přerově: […]
Na konci dubna se v brněnském centru Maltézské pomoci konaly aktivity v rámci Dnů dobrovolnictví. Lidí se mohli dozvědět informace […]
Mše svatá za dobrovolníky a klienty. Na konci března se v Šumperku uskutečnila mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku za […]
V termínu od 25. do 28. dubna se v Olomouckém kraji poprvé konaly Dny dobrovolnictví. Akce, která si kladla za cíl […]