Velikonoční svátky většinou chápeme jako příval energie kvůli přicházejícímu jaru doprovázenému množstvím zvyků a rituálů. Přináší do našich domovů radost, naději a nový život v podobě znovuobnovení přírody po zimě, na což se naše asistentky i klienti těší. Letošní příprava na velikonoční svátky probíhala v domácnostech našich klientek v duchu pečení perníčků a vázání jarních dekorací.

Velikonoční tradice jsou velmi podnětné nejen pro domácí tvoření ale i to školní, a my opět děkujeme dětem z MŠ Motýlek, že na nás nezapomněly a vytvořily nám dárky pro naše klienty k příležitosti svátků Velikonoc. Mělnické centrum přeje všem barevné Velikonoce plné sluníčka, lásky a dobré nálady.

Autor: Lucie Kloučková