Maltézská pomoc v Brně poskytuje své služby již od roku 2010. Mezi stěžejní aktivity patří sociální služba osobní asistence a dobrovolnický projekt Adopce osamělých seniorů, kde se může dobrovolně angažovat každý, komu není lhostejný život ostatních lidí.
Centrum Brno se každoročně podílí na udílení cen Křesadlo, cena pro obyčejné lidi, které dělají neobyčejné věci. Tato cena je oceněním pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji.

„Pomáháme s úctou a laskavostí.“