Centrum Brno

Mezi stěžejní aktivity centra patří:

  • Osobní asistence – pro seniory, zdravotně a mentálně postižené
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – projekt ,,Adopce seniorů”

Rádi uvítáme každého zájemce o dobrovolnou službu, kterému není lhostejný život lidí kolem sebe a je ochoten darovat svůj čas pro pomoc potřebným. V případě zájmu se můžete obrátit na konkrétní koordinátory programů – jak dobrovolnických, tak nedobrovolnických.

Maltézská pomoc o. p. s.
Centrum Brno
Dvořákova 13 (2.patro)
6
02 00 Brno

e-mail: barbora.smyckova@maltezskapomoc.cz
Tel: 739 905 295

Kontaktní dny: Pondělí až pátek od 9:00–15:00