Centrum Brno

Vedoucí centra Maltézské pomoci v Brně, koordinátorka služby Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením – ,,Adopce seniorů”


Mgr. Markéta Procházková
tel. č.: 736 620 810
e-mail: marketa.prochazkova@maltezskapomoc.cz      

Koordinátorka osobní asistence 

Karin Šlejzáková, DiS.
tel. č.: 734 181 630
e-mail: karin.slejzakova@maltezskapomoc.cz

Koordinátorka osobní asistence

Mgr. Marcela Rymešová

tel. č.: 731 595 122
e-mail: marcela.rymesova@maltezskapomoc.cz

Koordinátorka osobní asistence

Bc. Barbora Smyčková

tel. č.: 731 624 327
e-mail: barbora.smyckova@maltezskapomoc.cz

Vedoucí kanceláře

Mgr. Tereza Pospíšilová
tel. č.: 730 521 867
e-mail: tereza.pospisilova@maltezskapomoc.cz

Koordinátorka projektu Dopisování s vězni

Mgr. Michaela Krejčí

Tel: 732 789 001
E-mail:  michaela.krejci@maltezskapomoc.cz