Centrum Brno

Dvořákova 588/13
602 00 Brno-střed

Vedoucí brněnské pobočky a osobní asistence

Mgr. Barbora Smyčková
739 905 295
barbora.smyckova@maltezskapomoc.cz

Koordinátorka osobní asistence

Mgr. Magdaléna Nečasová
731 595 122
magdalena.necasova@maltezskapomoc.cz

Koordinátorka osobní asistence


Dominika Klodnerová, DiS.
731 624 327
dominika.klodnerova@maltezskapomoc.cz

Koordinátorka osobní asistence


Bc. Alžběta Králová
734 181 630
alzbeta.kralova@maltezskapomoc.cz

Administrativní pracovnice

Mgr. Aneta Balcarová
tel: 730 521 867
e-mail: aneta.balcarova@maltezskapomoc.cz

Koordinátorka dobrovolníků

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením – ,,Adopce seniorů”Mgr. Markéta Procházková

736 620 810
marketa.prochazkova@maltezskapomoc.cz