Díky Nadaci EPCG, která poskytla finanční dotaci pro projekt Pomoc osamoceným seniorům a zdravotně postiženým, mohli naši dobrovolníci umožnit […]